16. LUUKKU

Enää kahdeksan päivää jouluun! - huusi pikkupuutarhuri tänä aamuna.

Tänään Kotiliesi kertoo palan erään ammatin historiaa..

2149874.jpg

Kunnankätilö ANNA NIIRANEN  70- vuotias

Kotiliedellä on silloin tällöin tilaisuus "suurten" syntymäpäivien johdosta tehdä kunniaa henkilöille, joiden nimet tunnetaan laajoissa kansanpiireissä. Kun tällä kertaa lausumme kunniatervehdyksemme sen johdosta että kunnankätilö Anna Niiranen marraskuun 19. p:nä täyttää 70 vuotta, on kysymyksessä nainen, joka on tunnettu verraten rakoitetulla alalla, ensi sijassa Etelä- Päijänteen reunoilla.

Mutta näillä seuduilla Anna Niiranen tunetaankin tuhansissa kodeissa. Padasjoen kunnankätilö oli nimittäin pitkät ajat täällä ainoa auttaja synnyttäjien hädässä ja häntä haettiin kymmenien peninkulmien päähän. Kun hän v. 1885, vasta 23- vuotiaana, tuli Padasjoelle, missä hän on sittemmin elämäntyönsä suorittanut, ei siellä eikä sen ympäristössä ollut lääkäriä, ei apteekkia, ei sairastupaa, ei puhelinta, ja maanteiden puutteessa piti peninkulmia missä ilmassa tahansa salomaita vaeltaa tahi venettä käyttää.

Työmaa oli raivaamaton, sillä tietämättömyys yksinkertaisimmistakin terveyssäännöistä oli pelottava ja ennakkoluulot kätilön toimeen kuuluvalla alalla hämmästyttävät. Mutta sekä nuorena että vanhana Anna Niirasella on ollut - sanoo kunnan ensimmäinen mies eräässä lausunnossa- " harvinainen auttamisen halu, ollen hän aina valmis reippaana ja elinvoimaisena palvelemaan apua tarvitsevaa säätyyn katsomatta", joten "yleisön luottamus häneen on rajaton." Näin ollen ymmärtää, että kun hänen v. 1923 ikänsä takia oli jätettävä kunnankätilön toimi on hän sen jälkeen yhä sanut hoitaa suurta "praktiikkaa". Kun hän nyt viettää 70- vuotispäiväänsä, on hänellä takanaan 47 vuoden kätilötoimi, siis melkein puoli vuosisataa. Tänä aikana hän on auttanut ilmoille monta tuhatta ihmisalkua ja antanut apuaan sadoissa pihtisynnytyksissä. Kun tämän lisäksi tulee synnyttäjäin ja vastasyntyneiden hoito, sairaustapauksia, rokotuksia ym., voidaan ymmärtää, että Anna Niirasen elämä on ollut työn ja vastuun täyttämä. Ja kuitenkin hän on vielä ehtinyt olla monet vuodet pitäjänsä marttojen puheenjohtajana, osuuskaupan hallituksessa, köyhäinhoitolautakunnan jäsenenä jne.

Anna Niiranen on voimakas persoonallisuus: tarmokas, toimelias, itsenäisesti ajateleva ja syvästi edesvastuun tunteva nainen. Uskollisella antaumuksella hän on suorittanut pitkän, arvokkaan, siunauksellisen työpäivän yhteiskunnan palveluksessa. Hän on myös ansiokkaasti myötävaikuttanut useinkin ennakkoluuloisesti halveksitun, yhteiskunnalle kuitenkin niin  perin tärkeän naistenammatin kohottamisessa korkeampaan arvoon.

Hg, Gd.

------ Kotilieden numerosta 22, vuodelta 1932 ---