Kaivoin kuva-arkistosta lisää kelloja. Suurin osa puutarhassani kasvavista kelloista on luonnonkukkia, osa kasvaa ihan itsekseen, osan olen kylvänyt. Siemenet olen aikoinaan tilannut Suomen niittysiemenestä. Monilla kelloilla on eläimeen vittaava suomenkielinen nimi.

I found more bells, Campanulas, from my picturearchive. Most of them are wildflowers in Finland, some grows as themselves and some of them I have croped. Seeds I have bought from Suomen niittysiemen oy. Many finnish names of bells´s consist of some  animal name.

Hirvenkello, "Deers´sbell ", Campanula cervicaria

1743639.jpg

Harakankello, " Magpies´sbell ", Campanula patula

2051404.jpg

1743619.jpg

Kissankello, " Cat´sbell ", Campanula rotundifolia

1743819.jpg

Peurankello, " Reindeer´sbell ", Campanula glomerata

2051401.jpg

Varsankello, " Foal´sbell ", Campanula trachelium

2051405.jpg

Ja sitten löytyy ukonkello, And there is also " Cock´sbell ", Campanula latifolia

2051403.jpg

Lisää kukkia, More flowers:

Photobucket